Halmstads stadsplanering i fokus

Halmstad kommun har sålt tomter till intressenter, men någon visionär stadsplanering kan det knappast kallas.

Och  husbyggen i Söndrums kyrkby, som tagna ur spelet monopol!

Se: http://veidekkebostad.se/sondrumskyrkby/bilder/

Stadsarkitekten ska syssla med visionsarbete, arkitektoniska frågor och hållbar stadsutveckling. Personen ska också initiera och driva stadsbyggnadsdebatten.

 

Enligt Hallandsposten har den stadsarkitekten har sagt upp sig.

Jag hoppas att Halmstad kommun får en Stadsarkitekt som lever upp till citatet ovan.

Annonser