Brottsstatistik och Andersberg

Hem och hyra, Hyresgästföreningens medlemstidning presenterar en  sammanställning på de gator eller orter i Halland som drabbats mest av bilinbrott under förra året”.

Hallandsposten kommenterar på i sin ledare:

Bostadsområdet Andersberg pekas ännu en gång ut som en otrygg plats att leva på. Denna gång som den plats i länet där det är mest riskfyllt att parkera bilen, vilket knappast är mer än en hastig generalisering. En efterföljande artikel i Lokaltidningen har därefter försökt att belysa frågan från perspektivet att Andersberg är ett segregerat område där det råder utanförskap. Även i denna artikel citeras polisen.

Problemen med bostadssegregation finns i Halmstad och riskerar tyvärr att förvärras ytterligare om inte statistik och spekulationer hanteras med respekt och kunskap. Med så lite som 2,5 procent av bilinbrotten i sitt område bör de drygt 4000 boende på Andersberg rimligtvis inte känna större oro än andra invånare i Halmstad.

http://hallandsposten.se/asikter/ledare/1.1212561-fordomsfulla-tolkningar-av-polisens-brottsstatistik

Tack för det, Hallandsposten!