Barnfattigdom

De fattiga barnen utgörs till 65 procent av invandrare eller barn till invandrare, en grupp där barnfattigdomen uppgår till 39 procent. Bland barn som inte har utländsk bakgrund är fattiga förhållanden mer sällsynta: där är barnfattigdomen 5 procent.

Faktiskt har barnfattigdomen bland de senare sänkts radikalt. 1997 låg den över 16 procent. Den välståndsökning som gjort den sänkningen möjlig har av naturliga skäl inte kunnat omfatta invandrarna – antingen var de ännu inte här eller så hade de ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden (mediantiden för en kommunplacerad flykting att få ett första jobb är sju år).

Det ger tre möjligheter att utplåna barnfattigdomen. Den första är att höja stödet från det offentliga kraftigt, kanske så mycket att en familj som har sin helt dominerande försörjning via bidrag tjänar lika mycket som en familj där bägge föräldrarna jobbar.

Den andra vägen är att kraftigt begränsa invandringen, och bara låta dem med ordnat jobb komma hit.

Den tredje lösningen är att skapa jobb till alla föräldrar som står utan. Dessa arbeten måste då vara lågkvalificerade – men välbetalda.

Juholt tänker inte göra någotdera. Det förstnämnda är ekonomiskt omöjligt, det andra är politiskt omöjligt, och det tredje är bara omöjligt.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/juholt-tanker-inte-ta-bort-barnfattigdomen_6164551.svd

Det går visst att göra något åt barnfattigdom. En del gör redan, en del måste läggas till.

Det är Sveriges framtid som står på spel.

Nedan följer exmpel på det som på gång på andra håll:

 • Child Development, Education and Well-being, including :
  • Pre-school childcare
  • Education (including extended schools, supporting the Primary-Secondary transition, supporting 16-18 year olds into employment and parental support in development)
  • Health (including healthy eating, sexual health and family planning, disability and mental well-being)
  • Intensive support for literacy
 • Parental Support, including :
  • Financial advice (including benefits advice, increasing take-up and debt management)
  • Mental well-being
  • Adult education (including literacy)
  • Developing employability and support in the transition to employment
 • Housing, including :
  • Employment and benefits advice
  • Regeneration of local area
  • Support for families in temporary accommodation
 • Black and Minority Ethnic Groups including :
  • Advancement for recent migrant families
  • Inclusion of Black and Minority Ethnic groups in the workforce
  • Targeting of Black and Minority Ethnic groups in services/support
  • Language and literacy support 

Se: http://www.endchildpoverty.org.uk/london/