Khaddafi och Westfalia

Ett blodbad i Benghazi har förhindrats och Khaddafis styrkor har tvingats backa. Trots det finns risker för ett långdraget inbördeskrig, vilket kommer att leda till påfrestningar på den internationella alliansen. Även i Sverige torde frågor uppstå. Men vi måste ta vårt ansvar som medlem av den internationella gemenskapen.

Se: http://www.dn.se/ledare/huvudledare/forsiktiga-generaler

Nu är den Westfaliska principen bortblåst.

Realpolitiken segrar.

Fördragen av Münster och Osnabrück från 1648, som avslutade trettioåriga kriget, är känd som den Westfaliska freden.

Länder fick vara i fred med sina inre angelägenheter.

Westphalianism visade sig vara en viktig organiserande princip för de kommande 300 åren.

Med långa perioder av fred mellan alla krig – och därmed mänsklighetens största välsignelse, tid för den industriella revolutionen att etablera sig.

Bosnien, Somalia, Irak, Afghanistan är sticker ut som varnande exempel.

Och nu Libyen.

Vi verkar nu överge denna princip – och de ekonomiska och politiska konsekvenserna av detta kommer.
Trettioåriga kriget kastar sin skugga ända in på denna århundrade.
Här är en annorlunda tolkning av händelser:
Welcome to the Greater Middle East, where every existing fault line is being shaken to create anarchy; some as old as the ones left by the Lawrence of Arabia and others created by self-confident Gaddafis and Mubaraks. The leadership should have understood that the common man cannot be suppressed for too long, especially in this time of information and empowerment. You can stuff billion of dollars in Swiss Banks and build villas in every continent, but you cannot buy peace and security for you and your people. Where are the $10 billion left by the Shah of Iran, and where will the $60 billions of Mubarak family end up; these will never go to the Iranian and the Egyptian people. These will be tagged as ‘frozen’ and used by the Western banks and governments to play the game of chaos called the ‘long war’. Gaddafi’s billions are already being used against Libya by the European-American colossus to arm the rebels and run expensive media campaign frightening the Arab elite that they may be next in line.