Obamas krig

Nu är vi där igen. -den amerikanska bomba för fred doktrinen kommer nu ut ur malpåsen – med många oskyldiga som offer.

För en gångs skull tycks höger och väns ter i svensk politik vara överens: de FN-sanktionerade insatserna mot Muammar Khaddafi är rättfärdiga. När en diktator är i färd med att massakrera sin egen befolkning har världssamfundet en skyldighet att ingripa.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/svensk-fripassagerare

”Congressman Roscoe Bartlett, a Republican on the House armed services committee, was among members who argued that military action in Libya was unconstitutional. He told the Hill magazine: ”TheUnited States does not have a King’s army. President Obama’s unilateral choice to use US military force in Libya is an affront to our constitution.”

The Libyan conflict appears to have crept up almost unawares on many members of Congress and the US public.

http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/22/libyan-conflict-unconstitutional-obama-warned

Hur man än vänder sig har man ändan bak!