Nämndeman och KD

Inom Kristdemokraterna diskuterades att införa en så kallad domstolsplikt för alla medborgare. Någon gång under sin livstid, kanske under en tvåårsperiod, skulle alla medborgare bli kallade som nämndemän. Urvalet skulle ske via lottning. Det systemet finns på olika sätt i olika länder. Därmed skulle en betydligt större del av svenskarna få kunskap och insyn irättsskipning och hur rättssamhället fungerar.

Vanliga människor med olika erfarenheter, av båda könen, iolika ålder och av olika etnicitet, ska spegla det svenska samhället. Litet högtidligt skulle man kunna tala om att nämndemännen är folkets röst i den juridiska världen.

Domstolsverket har haft regeringens uppdrag att via informationskampanjer locka fram fler och yngre nämndemän till rättsväsendet. Hittills har kampanjen inte slagit särskilt väl ut. Ibland har det också talats om nämndemannakåren som en politisk avstjälpningsplats, och så ska naturligtvis inte detta hedersuppdrag användas.

Mycket talar för att justitieminister Beatrice Ask borde se över hela systemet och kanske rent av föreslå att pensionera alla nämndemän.

Mycket talar för att justitieminister Beatrice Ask borde se över hela systemet .

Ledare i Hallandsposten, se:
Företrädare för politiska partier har det motigt när de gör försök att skapa ett mer representativ lista av nämndenmän.
Och riskerar bli ovän med nämndemän som får lämna plats för yngre.
En gång nämndeman, alltid nämndeman – anser många – erfarenhet går före sammansättning.
Jag röstar på det kristdemokratiska förslaget.