Idrott och integration

”Idrottsrörelsen brukar hävda att den är en mötesplats över alla etniska gränser och därmed en viktig arena för integration. Studien visar att det i stor utsträckning stämmer, samtidigt som den visar att det finns mer att göra. Inom ramen för Idrottslyftet pågår också ett stort antal projekt för ökad mångfald. Men arbetet för att dörrarna till svensk idrott ska vara öppna för alla får inte bara reduceras till enskilda projekt. Det måste ingå som en naturlig del på alla nivåer inom idrottsrörelsen, där den lokala föreningen är den viktigaste”. – rapport från riksidrottsförbundet.

Läs vidare på: Idrott och integration

Annonser