Idétorka

Kristdemokraternas gruppledare och tidigare statsrådet Mats Odell anser att allianspartierna måste presentera idéer och visioner bortom de finansiella ramverken.

”I dag har vi relativt fast mark under fötterna och måste gå vidare. Vi lever inte för att arbeta utan arbetar för att leva. Därför måste arbetslinjen reformeras. Att ha en arbetslinje som innebär att småbarnsföräldrar ska förvärvsarbeta av statsfinansiella skäl är inte långsiktigt hållbart. Familjen måste få bättre förutsättningar för att få livspusslet att gå ihop”, säger Odell.

Di: http://di.se/Artiklar/2011/2/25/228690/Oro-for-stagnation-i-alliansen/

Bra rutet, Mats Odell!