Friskolor och ansvar

Kritiserad friskola expanderar

Stockholm. Friskolekoncernen Thorengruppen, marknadsförd som en gräddfil in i yrkeslivet, saknar praktikplatser och verkstadslokaler, visar Dagens Nyheters granskning.

Efter ett drygt halvår har ännu ingen elev fått betyg. Trots det har skolpeng på mellan 75 000 och 138 000 betalats ut per elev och år.

Verksamheten har kritiserats av Skolinspektionen, lärare och elever. Men det har inte hindrat ägaren från att planera en omfattande expansion av verksamheten. Till hösten är fem nya lärlingsutbildningar planerade och ytterligare 30 ansökningar har skickats in om nya skolor runt om i landet samt utökning av befintliga gymnasier.

Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article8615308.ab

Skolbolag bör ha försäkring

Den allmänna skolplikten infördes år 1842. Privata skolor har funnits ännu längre tillbaka i tiden, och var då privata även ekonomiskt sett.

Villkoret för att fristående skolor skulle få statligt stöd var att de erbjöd en undervisning som saknades inom det ordinarie skolsystemet. Med friskolereformen 1992 kom systemet med kommunala bidrag till fristående skolor.

Att starta en friskola var till en början relativt oreglerat, men kom att skärpas sedan Socialdemokraterna återtagit den politiska makten 1994.

Bland annat infördes ett krav på att varje friskola måste ha minst 20 elever och att etablerandet av en friskola i ett särskilt område inte får ha påtagligt negativa följder för den offentliga skolverksamheten i kommunen.

Nu har friskolorna blivit fler och alltmer populära. Och färre elever söker sig till kommunala gymnasieskolor.

Vad vi ser nu är att ett antal stora skolkoncerner etablerar sig över hela landet, köper upp mindre skolföretag och tar in riskkapital på internationella valutamarknaden.

Denna utveckling var oförutsedd och har inte kunnat beaktas av

lagstiftarna.

Det kan bli så att vissa kommuner har endast privata skolor. Därför

anser jag att skolbolagen får ha en försäkring som garanterar att

eleverna inte lider skada om skolan går i konkurs. Idag ansvarar kommunen

för att eleverna får skolgång. Den som tar över skolgången bör

också ansvara under en övergångstid. Så kommunen eller annan aktör

har rimlig tid att ta emot elever som drabbats.

Det är inte en orimlig tanke att företag som driver skolor i vinstsyfte också försäkrar sig mot de risker det innebär att driva vinstgivande verksamhet.

Det kan inte vara meningen att kommunen skall stå för alla risker, medan skolbolagen befrias från allt ansvar och risktagande.

Jämför gärna med resebranschen, den var också oreglerad fram till 1972 då Resegarantilag (1972:204) infördes.

Resegarantin visade sig stoppa ny konkurrens, eftersom det krävs ett betydande eget kapital eller andra finansiella åtaganden.

En försäkring kan däremot anpassas till verksamhetens storlek och vara mera lämpligt för skolbolag.

Skolverkets och friskolornas organisationer bör utarbeta villkor som är acceptabla för alla berörda parter.

 

 

 

Annonser

En reaktion på ”Friskolor och ansvar

Kommentarer inaktiverade.