Avskaffa fastighetsskatt -KD initiativ

Dagens Industri skriver:

Fastighetstaxeringen kan komma att avskaffas helt, enligt direktiven till en ny utredning. Skulle förslaget bli verklighet blir det bli svårare för en ny politisk majoritet att återinföra fastighetsskatten.

Fastighetstaxeringen har upplevts som orättvis, inte minst för dem som bor i storstäder och i fritidshusområden. Så motiverar regeringen nu att den väljer att tillsätta en utredning för att se om inte hela taxeringssystemet ska slopas eller ”avsevärt förenklas”.

Förslaget att avskaffa fastighetstaxeringen helt och hållet dök första gången upp i form av en debattartikel i Dagens Nyheter signerad kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och Villaägarnas förbundsdirektör Hans Lemker under våren 2009.

Se:

http://di.se/Artiklar/2011/2/24/228583/Fastighetstaxeringen-kan-forsvinna/

och

http://www.dn.se/debatt/regeringen-maste-slopa-hela-taxeringssystemet