Näringslivet och kultur

Det är inte bara i USA som privat sponsring finansierar konserthus, idrottsarenor eller andra former av anläggningar. Det finns en rad färska exempel på byggnader som framgångsrikt har kommit till stånd tack vare ett samarbete mellan kommunen och näringslivet. Arenor som Swedbank Stadion i Malmö eller Löfbergs Lila Arena i Karlstad skulle knappast kommit till stånd utan ett sådant samarbete. I Solna har näringslivet bidragit till byggandet av Swedbank Arena.

Köpenhamn, Oslo och Helsingfors har under de senaste åren byggt nya Operahus. Kristdemokraterna ställer sig positiva till att även Stockholm gör detta. Det nuvarande operahuset håller inte modern standard och har enorma investeringsbehov. Enligt beräkningar behöver långsiktiga renoveringar för omkring en kvarts miljard kronor genomföras. Därtill kommer akuta kostnader.- EWA SAMUELSSON (KD) i SvD

Se: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-naringslivet-finansiera-nytt-operahus_5891301.svd

Ovanstående resonemang gäller även för Halmstad.

Halmstads teater kommer nu att sjuda av kulturella aktiviteter efter renovering och nyinvigning.

Men jag anser att det behövs ytterligare en kulturbyggnad i Halmstads kommun, med arkitektur, akustik och logistik som är visionär och samtidigt speglar nutiden.

Det kan bli möjligt i partnerskap med näringslivet, så kallad OPP, ett offentligt/ privat partnerskap på kulturområdet.

Gärna i närheten av Halmstad Arena.

Annonser

En reaktion på ”Näringslivet och kultur

Kommentarer inaktiverade.