Vårdgarantin, en lyckad satsning

 

Nästan 90 procent av patienterna får vård inom vårdgarantins tidsgränser, visar rapporten Kömiljarden 2010 från regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Halland är bäst på att svara upp mot vårdgarantin, medan Dalarna och Stockholm är sämst.

 

Enligt en färsk uppgörelse mellan regeringen och SKL ska pengarna för 2011 fördelas till landsting som kan erbjuda vård inom 60 dagar i stället för den tidigare gränsen vid 90 dagar.

– Vi har fått en väldigt positiv utveckling nu. Nio av tio patienter får vård inom vårdgarantins gränser, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

De siffrorna handlar dock om hur det såg ut i december 2010. Kömiljarden fördelades däremot utifrån hur landstingen presterat under två mätperioder januari-mars och september-december 2010.

Hägglund utnämner Halland till bästa landsting när det gäller att korta köerna. Det landstinget får 97 miljoner kronor från kömiljarden, det blir mest av alla mätt per invånare. Hägglund uppmanar övriga landsting att lära av Halland. – SvD idag

Se: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nio-av-tio-far-vard-enligt-koregler_5880105.svd

Nu skall vi kristdemokrater gå vidare.

Dagens vårdgaranti lovar tid hos allmänläkare inom sju dagar och tid hos specialist inom 90 dagar.

Det bör kunna gå fortare att få specialistvård.