Uppåt för kristdemokraterna

Efter att i december har legat klart under spärren ökar nu Kristdemokraterna 1,6 procentenheter och får i mätningen stöd av 4,5 procent av väljarna. Uppgången är statistiskt säkerställd.
Det är i hög grad äldre väljare som återvänder. Samtidigt tar Kristdemokraterna tillbaka en del av de väljare som man i höstas förlorade till Moderaterna och Folkpartiet. – Nyhetskanalen

Se: http://www.nyhetskanalen.se/1.1982845/2011/01/19/gapet_mellan_blocken_okar

Vad står kristdemokraterna för?

Liberalismen, konservatismen och socialismen brukar man nämna som de klassiska ideologierna i politiken. Kristdemokratin har kommit in i bilden på ett senare stadium och är därför inte lika väl känd i Sverige. I stora delar av övriga Europa och på andra håll i resten av världen har den däremot varit en av de drivande krafterna i efterkrigstidens politiska utveckling, ofta i regeringsställning.

Kristdemokraternas ideologi, kristdemokratin, tar sin utgångspunkt i den judiskt/kristna etiken, så som den har formulerats i katolsk sociallära. Kristdemokratin växte fram som en reaktion på de klassiska ideologiernas misslyckande med att forma mänskliga samhällen, vilket var tydligt redan vid 1800-talets slut. Det är kristdemokrater som, tillsammans med socialdemokrater och liberaler, har stått för den starkaste oppositionen mot totalitära och utopistiska ideologier och försvarat det öppna samhället. Sammantaget har detta lett fram till två centrala begrepp, personalism och subsidiaritet.

Se: http://www.varnamo.kristdemokraterna.se/politik/politik.html

Annonser