Förvalta järnvägsnätet väl

Regeringen måste också göra långsiktiga investeringar som försäkrar att den goda ekonomiska utvecklingen fortsätter.

Infrastrukturen är hopplöst eftersatt. För varje år som går utan att järnvägsnätet grundligt rustas upp blir kaoset värre och dyrare.

Det behövs också pengar till att skapa en a-kassa som är allmän och obligatorisk.

Moderaterna bör vidga sina vyer.

Politiken måste vara större än jobbskatteavdrag och tävlan i att ha lägst statsskuld.

Se:  http://www.expressen.se/ledare/1.2287343/fantasilost

Kristdemokraterna står för ansvarsfullt förvaltarskap.

Det är viktigt att prioritera förvaltning av gemensamma resurserna före skattesänkningar.

USA är ett avskräckande exempel på undermåligt underhåll av infrastruktur.

Vi kan lära oss av Schweiz, som sköter sin järnväg exemplariskt.

Annonser