Satsning på äldre

Stat, kommuner och landsting har misslyckats ge äldre personer med omfattande vårdbehov en bra vård och omsorg, skriver Göran Hägglund och Maria Larsson på DN debatt

Se: http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-375-miljarder-pa-de-allra-mest-sjuka-aldre

Eva Nilsson Bågenholm, tidigare ordförande för Läkarförbundet utses till äldresamordnare och ordförande i en arbetsgrupp på socialdepartementet.

Totalt uppgår satsningen till 3,75 miljarder kronor under mandatperioden. Frågan om de mest sjuka äldres vård och omsorg ska vara en mycket prioriterad fråga under de närmaste fyra åren.

Målet är att få omsorgen och vården i form av hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård att samverka bättre kring de äldre. Nya sätt att samla insatser för ett bättre omhändertagande behöver utvecklas. Nya och intressanta sätt att arbeta finns redan på flera håll i kommuner och landsting men mer behöver göras. – skriver Göran Hägglund och Maria Larsson i DN debatt.

Kristallklart exempel på kristdemokratiskt politik.


En reaktion på ”Satsning på äldre

Kommentarer inaktiverade.