Vårdnadsbidrag och DN

”Vårdnadsbidraget har hittills varit ett fiasko. Det visar en tidigare okänd rapport från Statistiska centralbyrån, SCB. Knappt två procent av berörda föräldrar har utnyttjat bidraget och reformen har dessutom spätt på snedvridningen mellan könen. Trots att socialminister Göran Hägglund känt till SCB:s uppgifter, vill han inte kommentera rapporten”. – skriver DN

Se: http://www.dn.se/nyheter/sverige/scb-rapport-vardnadsbidraget-ett-fiasko

 

Det är snarare tvärtom.

Att knappt två procent av föräldrar har utnyttjat bidraget bevisar att vårdnadsbidrag ger valfrihet.

Med tiden kan siffror ändras.

SCB:s rapport om vårdnadsbidrag blev offentlig den 4 oktober 2010.

Rapporten har hr varit offentlig.

Den har refererats till i SvD, Corren, Vimmerby Tidning, Västerbottens-Kuriren, Länstidningen i Östersund, Bohusläningen, NackaVärmdö Posten, Tidningen Kristdemokraten, Sveriges Radios lokalsändningar (bl.a. P4 Sörmland) samt i SVT:s Värmlandsnytt.

Här är några punkter:

Under 2009 betalade kommunerna ut 135 miljoner kronor i vårdnadsbidrag.

Detta motsvarar 3 750 helårsvårdnadsbidrag på den maximala nivån.

Det är dock fler familjer som tar ut vårdnadsbidrag eftersom många tar ut vårdnadsbidrag bara under en del av året.

I augusti 2010 var det 104 kommuner som infört vårdnadsbidrag, vilket motsvarar 36 procent av landets kommuner. I dessa 104 kommuner bor ca 52 procent av landets alla 1- och 2-åringar.

Det är en stor framgång att över hälften av landets barnfamiljer nu har möjlighet att välja, även om vi självklart vill att alla ska kunna välja.

Om vårdnadsbidrag fanns i samtliga kommuner och andelen som nyttjade i genomsnitt låg på dagens nivå skulle det motsvara ca 8 000 helårsvårdnadsbidrag till maxbelopp.

Det finns tusentals familjer som faktiskt anser att vårdnadsbidrag skulle vara det bästa för deras familj men som förvägras att välja det eftersom deras kommuner inte inför det.

Om kritikerna fick som de ville skulle alla förvägras denna möjlighet.

Om de familjer som fått vårdnadsbidrag istället haft barnomsorgsplats skulle kommunens kostnader för dessa platser uppgå till ca 562 miljoner kronor, vilket är 427 miljoner kronor mer än vad som betalats ut i vårdnadsbidrag.

Vårdnadsbidrag är en efterlängtad reform för mer än två procent av föräldrar.

Inte att förakta.