Fasta spelregler

Fp vill minska avdrag för boränta

Att minska avdraget för ränta på bolån är ett ”mjukt” sätt att bromsa prisutvecklingen på bostäder utan att göra det med ”hela ekonomin och jobbtillväxten”, anser Folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson Carl B Hamilton och kallar åtgärd ”effektiv och träffsäker”.

Se: http://di.se/Default.aspx?pid=223953__ArticlePageProvider&epslanguage=sv

Klåfingrighetspartiet (FP)!

Fel tänkt, vi behöver fasta spelregler.

Enligt Riksdagens utredningstjänst (RUT) skulle en sänkning av ränteavdragen från 30 till 25 procent leda till en skattehöjning för hushållen på cirka 3,5 miljarder kronor per år. Det kan sättas i relation till att de fyra jobbskatteavdragen som infördes under förra mandatperioden gav hushållen en skattelättnad på minst 70 miljarder kronor per år.

Se: http://www.dn.se/debatt/dags-att-minska-hushallens-ranteavdrag-for-bostadslan