Det som skrämmer mer än tio lasermän

”För civilisationens fernissa är tunn och när den skrapats bort finns nästan inga gränser längre för vad människor kan säga och göra. Först planteras föreställningar, därefter skavs de in tillräckligt länge i den offentliga diskussionen och ristar in skåror i folkdjupet. I denna gradvisa tillvänjningsprocess tappar människan måttstocken för den moraliska värdeglidningen. Då förlorar även vanligtvis frisinniga människor proportionerna, den smygande konfrontationspolitiken motiveras som fri debatt i demokratins namn och förkläs till engagemang”.

Mustafa Can i SvD

Se: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/det-som-skrammer-mer-an-tio-laserman_5592433.svd

Kommentarer överflödiga.

En reaktion på ”Det som skrämmer mer än tio lasermän

Kommentarer inaktiverade.