Familjepartiet

Hallandspostens ledarskribent skriver att kristdemokraterna inte skall byta namn på partiet, utan byta sin politik.

Se: http://hallandsposten.se/asikter/ledare/1.994187-kd-s-framtid-osaker

Hade ledarskribenten samma åsikt när folkpartiet beslutade att lägga till ordet liberalerna efter sitt partinamn för att förtydliga den liberala grunden i partiet?

Vi kristdemokrater diskuterar internt om partiet skall heta Familjepartiet kristdemokraterna.

Jag anser att även logobytet bör diskuteras.

Kristdemokraterna bildades för att slå vakt om och främja idéer med grund i den kristna etiken. Vårt nya partinamn kommer att tydligt signalerar vår syn på familjen och att vi står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.

Styrkan med kristdemokratin är att vi har en fast ideologi som gör att vi som parti inte är likt andra partier. Inom Alliansen har både moderaterna och centern rört sig i liberal riktning. Moderaterna kallar sig officiellt ”liberalkonservativa” och centern tillhör den liberala partigruppen i europaparlamentet.

Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt avstånd. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av samhällsgemenskapen. Detta kallar vi för solidaritetsprincipen. Äldre människor ska få en bra vård – alla kommuner ska ha en värdighetsgaranti. Värdighetsgarantin ska lova alla äldre en bra vård. Äldre människor ska också få respekt och även kunna fortsätta att arbeta om de vill.

Kristdemokratin utvecklas stadigt och har en ideologi som är byggt på en fast grund.

Namnbytet kan förstärka budskapet.

Annonser