Lönesänkningar?

”En tysk euro kommer alltid vara lika mycket värd som en grekisk. För problemländerna att exportera sig ur sin skuldkris är omöjligt. För att komma ikapp den tyska konkurrenskraften måste det till lönesänkningar i storleksordningen 20 till 30 procent”.

”I förhållande till ekonomins storlek är det tyska försprånget ännu större. När euron föddes för tio år sedan gjordes det på en kurs till D-marken som inte var särskilt gynnsam för den tyska industrin. Istället inleddes ett intensivt gnetande för att hålla löner och priser nere.

Det senaste tio åren har tyskarna i praktiken genomfört en intern devalvering i storleksordningen 10 till 20 procent jämfört med länder som Grekland, Italien, Spanien, Portugal och Irland. De sistnämndas inträde i euron var som att få tillgång till en egen bankomat. – Andreas Cervenka, i SvD idag”.

Se: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/tyskland-ett-storre-problem-an-kina_5515919.svd

Nationsgränser har spelat ut sin roll för de stora multinationella bolagen.

Ekonomierna i världen flätas samman och konkurrensen skärps.

Det är numera fullt möjligt att flytta modern teknik och producera avancerade tekniska produkter på flera ställen på jorden.

Survival of the fittest

 

Annonser