Om tonårsföräldrar

Vi föräldrar är så hopplöst frånåkta

”Kristdemokraterna har ett förslag om att man ska ha rätt att spara 30 föräldradagar fram tills barnet fyller 18 år. Det är en utmärkt reform. Prisvärd för en kostnadsmedveten finansminister som Anders Borg. Ge oss tid att vara där för våra tonåringar”. – Anna Laestadius Larsson, SvD

Läs hela texten här:

http://www.svd.se/opinion/kolumnister/annalarsson/vi-foraldrar-ar-sa-hopplost-franakta_5511455.svd

Kommentarer överflödiga.

Annonser