Rivstart för regeringen

Rivstart för regeringen:
Propositioner avsedda att avlämnas under tiden den 5 oktober 2010 – 18 januari 2011.
Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen i höst och vilka som avses bli slutbehandlade senare under riksmötet.
För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet.
Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.
Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.
Annonser