Integration, arbete och språkkunskap

Ny integrationsminister blir Folkpartiets före detta partisekreterare Erik Ullenhag. Men han får inte ett eget departement, som den tidigare integrationsministern Nyamko Sabuni. Nyckeln till omorganisationen står att finna bara några passager längre fram i regeringsförklaringen:

”Integration bygger på arbete och möjlighet till egen försörjning. Därför är regeringens arbetslinje också integrationspolitik.”

Det har sagts förut och det tål att upprepas. Integrationens viktigaste pusselbitar är arbete och språkkunskaper. Nu väljer regeringen att ge tanken kropp i hur departementen utformas.

Se: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/integration-hos-jobbministern-ar-en-bra-borjan_5455777.svd

I Halmstad slåss Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden till  en ny nämnd som ger samma effekt som ovan.

Arbetslivsnämndens uppdrag har varit  att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.

Och ansvara för arbetsmarknadsinsatser, oberoende karriärvägledning, försörjningsstöd och daglig verksamhet.

Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasie- och uppdragsutbildningar samt kurser för vuxna.

Den nya nämnden kommer att ta en helhetsgrepp – arbetsmarknad, vägledning och utbildning och vara i gång vid årsskiftet.

Annonser