Slavoj Žižek om nödsituation

Slavoj Žižek om en varaktig ekonomisk nödsituation

Idag vet vi inte vad vi måste göra, men vi måste agera nu, eftersom följden av icke-handling kan bli katastrofala.

Vi kommer att tvingas att leva ”som om vi var fria”.

Vi måste ta risktagande steg ner i avgrunden, i helt olämpliga situationer.

Vi måste återupptäcka aspekter av den nya, bara för att hålla maskinerna igång och behålla det som var bra i den gamla utbildning, hälsovård, grundläggande sociala tjänster .

Kort sagt, vår situation som vad Stalin sa om atombomben: inte för dem med svaga nerver.

Eller som Gramsci sa, som kännetecknar den epok som började med första världskriget, ”den gamla världen är döende, och den nya världen kämpar för att födas: Nu är det dags för monster”.

Se: http://www.scribd.com/doc/36304137/Slavoj-Zizek-A-Permanent-Economic-Emergency#

En dröm om den stora, eldsprutande draken, förintelse och uppstigande fågel fenix?

Inte olik de forna utopister i sin längtan.

Fjärran från verkligheten.

Eller en ny $ 700, 000, 000, 000, derivata bomb.

Typiskt av Žižek.