Romer diskrimineras

”I mitten av 90-talet var jag socionomstudent och praktiserade en termin som socialsekreterare i Malmö. Jag handlade ett ärende som jag har svårt att glömma. En högstadieskola anmälde att en 14-årig flicka av romskt ursprung inte deltog i undervisningen. Vi kan kalla henne Liliana. Klasskamrater berättade att Liliana inte hade tid med skolan eftersom hon var gift och hjälpte sin svärmor i hushållet. Vid ett möte med flickans lärare och rektor framkom det att Liliana inte synts till i skolan på åtskilliga månader. På frågan varför skolan inte anmält tidigare till socialtjänsten, som de är skyldiga att göra, var svaret axelryckningar och uppgivna mumlande om ”alla vet ju hur zigenarna är”. – JENNY SONESSON (FP) i Svd idag.

Se: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-har-blundat-for-barnaktenskap_5327715.svd

Diskriminering av romer har förekommit i hela Europa alt för länge.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy har gett denna nakna diskriminering av romer ett ansikte.

En systematiskt evakuering av romer från Frankrike pågår för fullt.

Över 1.000 romer har flugit ut från Frankrike under förra veckan.

Det är bra att EU ryter till.

Maria Leissner förslagit att en sanningskommission om hur romer diskrimineras i det svenska samhället.

Äntligen händer det något.

Annonser