Förslag om lärarlegitimation

Regeringen har till Lagrådet lämnat över förslaget om legitimation för lärare och förskollärare från och med år 2012.
Legitimation blir ett krav för fast anställning inom skolväsendet.
Enligt förslaget ska läraren eller förskolläraren ha examen och därefter ha visat sig lämplig för yrket under en introduktionsperiod på minst ett läsår, för att få legitimation.
En mentor, som ska vara en legitimerad lärare eller förskollärare, ska ge råd och stöd till den nyutbildade under introduktionsperioden.
Att en lärare eller förskollärare är legitimerad innebär inte att denne är behörig för all undervisning, utan för viss verksamhet eller vissa skolformer, årskurser och ämnen. Endast legitimerade lärare och förskollärare ska få fastanställas och bara lärare som är legitimerade ska få sätta betyg.
Legitimationer ska utfärdas av Skolverket och vid Skolverket ska det inrättas en ny nämnd, Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden ska kunna varna läraren, t.ex. för oskicklighet, eller i grova fall dra in legitimationen.
Ett steg i rätt riktning, tycker vi kristdemokrater i Halmstad.
Nästa steg måste vara högre löner för legitimerade lärare.
Annonser