Ungdomsarbetslöshet

Vi kristdemokrater vill:

– Utveckla lärlingsutbildningen. Eleverna ska kunna gå i skolan och samtidigt ha en anställning som lärling i ett företag.

– Fördubbla provanställningstiden från sex till tolv månader, så att det blir mer attraktivt för arbetsgivare att anställa ung arbetskraft. Detta behövs eftersom många arbetsgivare inte vågar anställa unga, som ofta saknar erfarenhet och har längre upplärningstid.

– Inför fler ungdomsavtal, efter fackförbundet Metalls modell, där särskilda introduktions löner införs för ungdomar som anställs inom industrin. Arbetet kombineras med företagsförlagd utbildning.

– Ge Arbetsförmedlingen resurser för fler starta-eget-bidrag för unga.

– Öka resurserna till organisationen Ung Företagsamhet som underlättar för ungdomar att starta och driva egna företag.

– Öka antalet utbildningsplatser för unga på komvux och folkhögskolorna, med fokus på dem som saknar fullständiga gymnasiebetyg

– Utöka längden på de utbildningar som Arbetsförmedlingen har möjlighet att anvisa

den arbetslöse till. Idag är gränsen för detta satt till 8 veckor.

Annonser