Halv miljon statliga jobb bort på Kuba

”Över en halv miljon statligt anställda på Kuba kommer att mista jobbet före mars nästa år, samtidigt som den privata sektorn tillåts expandera för att ge de friställda nya arbeten.

Reformen är den största i sitt slag sedan 1960-talet. På längre sikt vill den kubanska regeringen minska antalet statligt anställda med totalt en miljon. I dag har 85 procent av den totala arbetsstyrkan statlig anställning.

Det unika med de nya riktlinjerna är att de innebär en kraftig nedmontering av det sociala skyddsnätet på Kuba. Folk som blir av med jobbet kommer inte, som hittills, att få behålla en del av sin gamla lön. De uppmanas i stället att söka sig nya arbeten.

”Vår stat varken kan eller bör fortsätta att upprätthålla företag med för stora arbetsstyrkor, och förluster som tynger ekonomin. Det är kontraproduktivt, ger upphov till dåliga vanor och skadar arbetsprestationerna”, säger CTC i ett uttalande. – Svd idag.

Se: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/halv-miljon-statliga-jobb-bort-pa-kuba_5319555.svd

Något för Lars Ohly och vänsterpartiets partistyrelse att fundera över.

Annonser