En ny måltidssituation för pensionärer i Halmstad

Vi kristdemokrater i Halmstad föreslår en förbättring av måltidssituation för pensionärer.

Följande åtgärder föreslås under nästa mandatperiod:

•Vi vill slå fast en mycket tydlig politisk målsättning för maten inom äldreomsorgen i Halmstad kommun.

• Maten ska vara välsmakande och gjord med omsorg för äldre, precis som för alla andra.

•Måltiden ska vara efterlängtad, med gemenskap för dem som önskar, precis som för alla andra.

•Underlätta gemensam tillagning och gemensamma måltider.

•Ge de äldre valfrihet när det gäller mat.

•Se över kommunens krav vid upphandling.

Måltid skall vara en upplevelse

Maten – och måltidssituationen – behöver utvecklas inom äldreomsorgen. Vi vill slå fast en mycket tydlig politisk målsättning för maten inom äldreomsorgen: Maten ska vara välsmakande och gjord med omsorg för äldre, precis som för alla andra. Måltiden ska vara efterlängtad, med gemenskap för dem som önskar, precis som för alla andra.

1. Underlätta gemensam tillagning och gemensamma måltider

Regelverken för de statliga investeringsstöden för byggande av äldreboenden behöver ses över. Särskilda boenden behöver byggas och planeras, så att de främjar gemensamma måltider och tillagning på plats. Detsamma gäller trygghetsboendena som behöver byggas – inte bara för att underlätta gemensamma måltider – utan också gemensam tillagning, till exempel i form av matlag.

2. Mer kunskap om äldres mat

Vi vill ge Socialstyrelsen ett så kallat matuppdrag: I dag får omkring 60000 äldre personer mat levererad hem. Detta är ett område där vi i viktiga avseenden saknar kunskap och riktlinjer. Man kan ställa sig frågan om maten är prisvärd – det vet vi inte. Är det säker mat? Hur stor är risken att felaktig hantering minskar näringsinnehåll, eller i värsta fall gör maten hälsofarlig? Matuppdraget behöver också öppet jämföra kommunernas taxor för den mat de levererar till äldre. En självkostnadsprincip ska råda för de äldre – men vi vet att kostnaderna varierar stort. Dessa skillnader måste lyftas fram och ställas mot den kvalitet som maten faktiskt håller.

3. Ge de äldre valfrihet när det gäller mat

Äldre personer betalar, som alla andra, för sin egen mat, och därmed kan också andra leverantörer och utförare självklart komma ifråga. Det finns redan exempel på kommuner som kommit överens med lokala restauranger om att leverera maten till äldre personer. Fler goda exempel väntar på att lyftas fram och spridas till fler kommuner. Kommunerna kan upphandla maten inom ramen för valfrihetssystem. Säg inte nej till ideella organisationer som vill vara med och bidra och sätta guldkant på tillvaron för de äldre.

4. Ta fram en idébok för maten och måltiden inom äldreomsorgen

Det finns pågår många initiativ ute i landet för att förbättra och utveckla distributionen, matens kvalitet, måltidssituationen och näringsinnehållet. Men det finns ingen spridd sammanställning. Här gäller det att ställa sig frågan vilka goda krafter kan vi finna och sprida till fler. En idébok bör tas fram till kommunala, kooperativ och enskilda leverantörer.


Annonser