Högst fyra timmars väntetid

– Jag träffar ofta personer som berättar om hur länge de fått vänta på hjälp på akuten. Det är inte acceptabelt, säger Göran Hägglund (KD). – DN idag.

Enligt regeringen har den lagstadgade vårdgarantin lett till att 40.000 färre patienter behöver vänta längre än 90 dagar på att få vård. Socialdemokraternas talesperson Ylva Johansson hävdar att köerna är ungefär lika långa i dag som för fyra år sedan.
DN har tagit del av ett PM som det KD-styrda socialdepartementet tagit fram som visar hur socialdepartementet i fyra steg vill korta väntetiderna på akuten om de borgerliga vinner valet.
• Socialstyrelsen ska ta reda på den väntetidsinformation som finns i landstingen om väntetider på akutmottagningar. Därefter ska socialstyrelsen lämna förslag på hur ett system av uppföljning av väntetider på sjukhusakuter ska byggas upp på nationell nivå. Det ska vara klart till årsskiftet.
• Under 2011 ska inrapporteringen av väntetider vid landets akutmottagningar inledas. Göran Hägglund vill att dessa uppgifter bör vara ett kriterium för att få ta del av kömiljarden.
• Under 2012 ska väntetiderna på akuten i form av en fyratimmarsgräns ingå som ett av kriterierna för att få ta del av kömiljarden.
• Därefter ska maximal väntetid på akuten bli en del av den lagstadgade vårdgarantin.
– Det finns mycket man kan göra. Ett bra exempel jag själv sett i Helsingborg var när man lät en läkare göra bedömningen av patienterna direkt när de kom in till akuten. Det visade sig vara ett effektivt sätt att minska väntetiderna, säger Göran Hägglund. – DN idag.
Se: http://www.dn.se/nyheter/valet2010/hagglund-vantetiden-pa-akuten-inte-acceptabel-1.1166022

Annonser