Stenigeskolan och Enslövsskolan i Halmstad

Enslövsskola
Enslövsskola

Här är vad som gäller för tillfället:

Det kommer att byggas en ny för- och grundskola i Steninge åt 2015.

Enslövsskola kommer att renoveras under den tredje budgetåret i nästa valperiod.

Annonser