Brott och straff enligt KD och Moderaterna

Reinfeldts 10 punkter för effektivare brottsbekämpning

1. Flera brott ska resultera i strängare straff

2. Skärpta konsekvenser vid återfall i brott

3. Förstärkta resurser till hela rättskedjan

4. Sverige ska ha minst 20 000 poliser

5. Snabbare utredning och handläggning för unga brottsoffer och brottslingar

6. Förbättrad utslussning och uppföljning efter ungdomsvård

7. Utred polisens övergripande organisation

8. Utveckla rättsväsendets IT-system

9. Uppmuntra kommuner att teckna samverkansavtal med polisen

10. Förbättra samarbetet mellan Kriminalvården och kommunerna, landstingen och arbetsförmedlingen.

Se. http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7729708.ab

Det är bra.

Vi kristdemokrater vill förebygga, agera tidigare i händelsekedjan och byta fokus.

Snatteri, skadegörelse och klotter, olovlig bilkörning och misshandel är de typiska ungdomsbrotten, visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

När lagöverträdaren är ung – mellan 15 och 17 år – ska ärendet handläggas extra snabbt ”så att kopplingen mellan brott och påföljd blir tydlig”, enligt Åklagarmyndigheten.

I dag kan det dröja upp till ett halvår, ”ibland ännu längre”, innan en ung person som är brottsmisstänkt ställs inför rätta, förklarar han. Det är inte acceptabelt.

Kristdemokrater har länge jobbat med att föreslå brottsförebyggande åtgärder för att se till att unga ska få det stöd de behöver i olika skeden av livet.

ungas brottsbana pdf

Annonser