KD faktablad

Det finns KD faktablad för väljare, klicka på länken:

Familjepolitiken (pdf)

Att leva tillsammans (pdf)

Äldreomsorg (pdf)

Sjukvården (pdf)

Folkhälsa (pdf)

Pensionerna (pdf)

Grundskola (pdf)

Tandvård (pdf)

Handikapp (pdf)

Rättsväsendet (pdf)

Brottsförebyggande arbete (pdf)

Skydd för barn (pdf)

Brottsoffer (pdf)

Sexköp och människohandel (pdf)

Jämställdhet (pdf)

Skuldfällan (pdf)

Företagande (pdf)

Regelförenkling (pdf)

Energi (pdf)

Bostäder (pdf)

Fastighetsskatten (pdf)

Arbetsrätt (pdf)

A-kassan (pdf)

Ungdomsarbetslöshet (pdf)

Sjukförsäkring (pdf)

Integration (pdf)

EU – samarbete som lockar (pdf)

Internationellt bistånd (pdf)

Internationella insatser (pdf)

Kristna i mellanöstern (pdf)

Försvarets personalförsörjning (pdf)

Väg och järnväg (pdf)

Jordbruk (pdf)

Landsbygd (pdf)

Djuretik (pdf)

Sjöfart (pdf)

Trafiksäkerhet (pdf)

Fiske (pdf)

Klimatet (pdf)

Giftfri miljö (pdf)

Östersjön (pdf)

Vi Kristdemokrater ser tre stora utmaningar de kommande åren. Fler jobb och en stabil ekonomi, utvecklad kvalitet i välfärden och att kunna vidga enskilda människors och familjers makt över vardagen.

Låt familjerna bestämma mer
• stoppa förslagen om tvångsdelning av föräldraledigheten
• förenkla och förbättra föräldraförsäkringen
• fördubbla vårdnadsbidraget och inför det i hela landet

Trygg vård och mer respekt för våra äldre
• fortsatt sänkt skatt för pensionärer
• värdig omsorg för våra äldre
• fortsatt minskade vårdköer och max fyra timmars väntetid på akuten
• utveckla vårdvalet och stoppa försämringar av det fria valet av vårdvalet av vård

Fler företag ger fler jobb
• värna arbetslinjen och ökade insatser för att hjälpa den som är arbetslös att hitta ett jobb
• främja företagsamheten genom fortsatt regelförenklingsarbete, ökad tillgång till riskkapital och sänkta arbetsgivaravgifter
för främst de mindre företag

Vi kristdemokrater står för ett samhälle med större frihet i vardagen, men det betyder förstås inte att vi står för djungelns lag. Vi tycker inte att den starke ska ha större rättigheter än den svage. Vi kan inte se mellan fingrarna när det kommer till orättvisor. Rofferi och egoism, hänsynslöshet och likgiltighet måste bekämpas varthän det dyker upp.

Annonser