Stärkt skydd mot åldersdiskriminering

Ålder ska få samma grundskydd som övriga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.
Det föreslås i ett betänkande från Utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering.
Enligt utredningen bör ett förbud mot diskriminering som har samband med ålder införs på följande samhällsområden: varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning.
Kartläggningen visar dock att många åldersgränser, både författningsreglerade och sådana som används i praktiken, är berättigade.
För att inte sådana ska träffas av förbudet föreslår utredningen att ett generellt undantag införs för befogad särbehandling på grund av ålder.
Undantaget innebär att sådan särbehandling ska vara tillåten om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Se: http://nyalagar.se/starkt-skydd-mot-aldersdiskriminering/

Klart besked om utökat skydd mot åldersdiskriminering.

Äntligen hinner Sverige ikapp övriga EU.

Annonser