SD och invandrare

Intressanta synpunkter framförda av Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi:

”Att utifrån fynd att invandrare är överrepresenterade bland dömda för våldtäkt dra slutsatsen att invandring ska minska är lika rimligt som att föreslå att inga svenska män ska få åka till Asien eftersom en liten del av dem ägnar sig åt sexhandel med barn.

När man sedan utifrån så få fall börjar diskutera procentuella andelar av personer från olika etniska grupper och dessutom talar om andra generationens invandrare utifrån namn på de dömda är man bortom alla rimliga principer för hur en sådan undersökning kan bedrivas på ett tro-värdigt sätt. Hur kan man genom någons namn veta att denne är andra generationens invandrare och inte tredje eller tjugofjärde?

Hos oss på universitetet skulle uppsatsen få betyget F, icke godkänt”.  JERZY SARNECKI i SvD idag

Se: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sds-rapport-far-icke-godkant_5193703.svd

Annonser