Mera till 1.8 miljoner pensionärer

Idag presenteras flera  viktiga nyheter!

Vi kristdemokrater har fått igenom vår politik då det gäller  pensionärerna.

Svenska pensionärer har som åldersgrupp gjort det största bidraget till vår nuvarande ekonomiska standard och välfärd.

Därför är det regeringens uppgift att noga bevaka att pensionärskollektivet får del av den standardökning som kommer övriga medborgare till del.

Nu händer det:

”De fyra regeringspartierna har vidare enats om att ”om ekonomin utvecklas i rätt riktning och när överskotten är inom räckhåll” öppna för ett andra steg med ytterligare 2,3 miljarder till grundavdragen, skriver de på Dagens Nyheters debattsida.

De första pengarna utlovas från 2011. Utfästelserna om ett eventuellt andra steg på 2,3 miljarder kallas en reformambition.

Sammantaget, med de båda nya stegen, tidigare utlovade 5 miljarder och de redan genomförda skattelättnaderna, skulle en garantipensionär få skattelättnader på 7 070 kronor per år. En pensionär med 200 000 i pension skulle få 10 194 kronor mindre i skatt och en med 300 000 kronor i pension får en skattesänkning med 10 636 kronor, skriver de fyra partiledarna Fredrik Reinfeldt (M),Maud Olofsson (C) Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD).

”Det ska löna sig att arbeta, men det ska också löna sig att ha arbetat”, skriver partiledarna i debattartikeln.

Totalt över perioden handlar det om skattesänkningar för pensionärerna på 15,1 miljarder kronor.

I Sverige finns runt 1,8 miljoner ålderspensionärer”. – SvD idag

Se: http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/alliansen-lovar-mer-pengar-till-pensionarerna_5173219.svd

Annonser