Kvalitet och valfrihet i välfärden

Välfärdens kärna är inget nytt utan en bärande del av konservatismens idéarv. Inför hoten om revolution förstod Otto von Bismarck i Preussen i slutet av 1800-talet att folket behövde en välfärdskärna. Alla skulle inte få äta gott och näringsriktigt, men ingen skulle svälta. Att utveckla hela sin intellektuella potential skulle vara möjligt endast för ett fåtal, men var och en skulle få lära sig läsa och skriva. Vid sjukdom skulle ingen hamna på bar backe. Om jämlikhet handlade det inte, utan om överlevnad, kanske till och med dräglighet.

I ett välfärdssamhälle är livet mer än överlevnad och dräglighet. Och en kärna är betydligt mindre än sin frukt.

I fruktköttets fibrer finns ett myller av gemensamt finansierade icke-materiella företeelser öppna för alla. Och där alstras något annat och mycket viktigt, en anda av rättfärdighet, en upplevelse av likvärdighet inför det samhälle som var och en fullt ut får vara och ta del av. – Lena Andersson, i DN

Se: http://www.dn.se/ledare/kolumner/karna-eller-frukt-1.1153643

Enligt finansdepartementets nya prognos som presenterades igår går det bra för svensk ekonomi.

Tillväxten är bland de högsta i Europa och arbetslösheten sjunker snabbare än vad tidigare prognoser visat.

Men riskerna är dock stora, framför allt om man ser till vår omvärld där många länder har bekymmer.

Regeringen vill därför vara fortsatt försiktig men oppositionen ser chansen att finansiera sina vallöften.

Det är Alliansregeringens goda hantering av finanskrisen och politik för jobb och företagande som gör att ekonomin ser god ut och att det finns utrymme för reformer.

Trots den ekonomiska krisen lyckats vi satsa på kvaliteten i välfärden.

Köerna i sjukvården har halverats. Vi ser en ökning av antalet särskilda boenden för äldre.

Pensionärerna har fått sänkt skatt. Osv.

Nu vill vi gå vidare.

Vi ska fortsätt korta köerna.

Målet är en sjukvård utan köer.

Och att ett akutbesök inte ska behöva ta mer än 4 timmar.

Alla äldre i Sverige ska ha rätt att välja var de vill bo och vem som hjälper dem hemma.

Genom att fritt val erbjuds i Halmstads kommun.

Vi ska fortsätt sänka inkomstskatten för pensionärer.

Våra 13 steg och 89 vallöften för ett mänskligare Sverige gör skillnad.

Annonser