40 miljarder plus kommer att bli minus med Rödgröna

BNP tillväxt

”Anders Borg kunde igår presentera nya ekonomiska prognoser. Tillväxten skrevs upp till 4,5 procent och arbetslösheten ner till i år 8,5 procent och nästa år 8.

Svensk ekonomi hämtar sig starkt. Finansministern beräknar därför att det finns ett reformutrymme på 10 miljarder kronor nästa år, och på cirka 40 miljarder under mandatperioden totalt.

Thomas Östros tackade för de uppskruvade prognoserna, och menade att det nu finns goda möjligheter för Socialdemokraterna att finansiera sina vallöften.

Men så är det ju inte. Prognosen bygger på Alliansens politik. Med höjd inkomstskatt, höjda arbetsgivaravgift, slopat rut- och rot-avdrag, samt stigande bidragskostnad, så vänder ekonomin ner igen.

Må så vara att Östros bedriver politik för andras pengar. Men han kan inte göra det med andras prognoser”.

– Per Gudmundsson i SvD idag.

Se: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ostros-kampanjar-i-lanta-fjadrar_5167021.svd

Socialdemokraten vill ha tillväxt men vill höja skatter, miljöparitet vill inte ha tillväxt, vänsterpartiet vill förstatliga det mest. Det är klart att med en sådan utgångspunkt och sådana samarbetspartner kan socialdemokrater inte få fart på den svenska ekonomin.

Ett socialdemokratisk styre med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet kommer att ge en ekonomi av den ryska modellen.

Med en ökad takt av försäljning, nedläggningar och utflyttningar av företag.

Tänk varumärken som Ramlösa, Wasabröd, Saab, Volvo personvagnar, Astra, Pharmacia, Pripps, Falcon, SAAB och Volvo är inte längre svenskägda och aktieägare i Stora Enso och Sydkraft kallas numera till årsstämma i främmande länder.

Tillväxten är nödvändig för välfärd.

Det blir ingen tillväxt genom att hela tiden låta tillverkningsindustrin att flytta till andra länder och hoppas att vi skall arbeta med tillverkning av mer och mer avancerade produkter.

Hjärnan och händer fungerar bäst tillsammans.

Där det sker tillverkning där sker också utveckling i den längre perspektiv.

Kunskap är tillgänglig globalt på helt annan sätt nu än förr och konkurrensen är hårdare.

Med rödgröna vid rodret kommer Sverige att gå åt ett helt annat håll.

Precis som Per Gudmundsson konstaterar.

Annonser