Beskattas pensionärer hårdare än löntagare?

”Debatten inför valet om skattesänkningar för pensionärerna grundas på felaktiga påståenden. Diskussionen om straffbeskattning av pensionärerna är i grunden felaktig. I själva verket beskattas löntagare hårdare än pensionärer i Sverige. Anledningen är arbetsgivaravgifterna, av vilka till exempel den allmänna löneavgiften betraktas som en ren skatt. Påståendet att pensionärer är missgynnade stämmer därför inte. Det är allvarligt att Sveriges politiker struntar i dessa fakta när de tävlar om att utlova kompenserande skattesänkningar till pensionärerna. Allt för att vinna deras röster i det kommande valet”. -skriver Helena Svaleryd ledamot av Finanspolitiska rådet och Daniel Waldenström expert på inkomst- och förmögenhetsfördelning i DN idag

Se:http://www.dn.se/debatt/pensionarer-beskattas-inte-hardare-an-lontagare-1.1155214

Hoppas att ekonomer kan klara ut detta.

Rätt skall var rätt.

Författarna skriver också följande:

”Oroande är att finansminister Anders Borg i vårpropositionen motiverade miljardskattesänkningar till pensionärer med att ”pensionerna sänkts som en följd av den stigande arbetslösheten”. Finansministern använder därmed finanspolitiken för att kompensera för att pensionssystemets inbyggda stabiliseringsmekanism, den så kallade bromsen, har aktiverats. Tanken med pensionssystemet är att det ska vara ett autonomt reglerat välfärdssystem, frikopplat från statsfinanserna. Finansministerns agerande visar att denna princip inte gäller i praktiken. Håller pensionsöverenskommelsen eller ska allmänna skattemedel skjutas till när pensionerna upplevs bli för låga?”

En berättigad fråga.

Om politiker vill i alla väder kompensera för minskningar av pension så faller grunden för överenskommelsen från den underbara natten.

Annonser