Ärendet Halmstad Golf Arena går till miljöåklagare

Nu anmäls Halmstad Golf Arena AB till miljöåklagare för markingreppen i Ringenäs.

Företaget misstänks för att på flera punkter ha brutit mot miljöbalken i samband med att man schaktat för en träningsanläggning för golf. Det handlar bland annat om tre dammar som anlagts utan tillstånd för vattenverksamhet. Dessutom har företaget plockat ner en stengärdsgård utan att ha dispens från biotopskyddet.

– Hallandsposten idag.

Se: http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.925977-markingreppet-har-anmalts-till-aklagare

Det framgår tydligt av åtskilliga insändare i Hallandsposten att halmstadbor är inte nöjda med ärendets behandling i byggnadsnämnden och i fastighetsnämnden.

Alla kan göra fel.

Hoppas att dessa nämnder skärper sig.

Och beslut tas i rätt ordning, och alla medborgare behandlas lika.

Annonser

En reaktion på ”Ärendet Halmstad Golf Arena går till miljöåklagare

Kommentarer inaktiverade.