Hemlösa måste få ett hem

Tak över huvud är en självklar mänsklig rättighet.

Invånare i Halmstad ska inte behöva leva i soprum, allmänna bekvämlighetsanläggningar eller trappuppgångar.

Toaletten vid kiosken i Halmstad är inte sällan det som står till förfogande för en del av våra medborgare som saknar bostad!

Vi kristdemokrater anser att alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas samordnade insatser utifrån individuella behov.

Kvinnor och män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet skall ha bostad ordnad inför utskrivning.

Inträdet på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män som befinner sig i boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer.

Antalet vräkningar måste minska.

Inga familjer med barn få vräkas.

Annonser

2 reaktioner på ”Hemlösa måste få ett hem

  1. Håller med fullständigt
    faktiskt. Och om inte
    det händer något angående hemlösheten, kanske inte sverige ska få äran att bli kallad för en av de mest humana länder i samhället.

Kommentarer inaktiverade.