Med KD får familjerna bestämma mer

Familjepolitiken kommer som punkt ett, med bland annat nej till att tvångskvotera föräldraförsäkringen och ett vårdnadsbidrag på 6 000 kronor i månaden, tillgängligt i alla kommuner. På frågan om vilket av de 89 punkterna som appellera mest till partiets kärnväljare, svarar Hägglund:

– Vårdnadsbidraget. Det är ett känt varumärke och familjepolitiken är skälet för många att rösta på KD.

Se Dagen http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=221404

Här är punkter 1 -8 i 89 punkters programmet:

För att Sverige ska fungera är det nödvändigt att familjerna fungerar. Vi vill
göra det lättare för familjer att själva planera sin vardag. Vi tror på färre pekpinnar
och mer valfrihet. Vi vill att rätt till vårdnadsbidrag ska finnas i hela
Sverige. Och att alla familjer ska få stöd i den utsträckning som behövs för att
klara vardagen. Barn mår bra av att vara med sina föräldrar. En trygg uppväxt
ökar chanserna till ett bra liv.

1.   Nej till tvångskvotering av föräldraförsäkringen.
2. En mer generös och flexibel föräldraförsäkring med ökade möjligheter för båda
föräldrarna att vara föräldralediga samtidigt, och möjlighet att ta ut föräldrapenning
tills barnet fyller 18 år.
3. Höjd lägsta ersättning i föräldraförsäkringen.
4. Vårdnadsbidraget ska fördubblas till 6.000 kr per månad, finnas i alla kommuner och
vara enkelt att använda.
5. En ny barnomsorgsgaranti ska införas. Om kommunen inte erbjuder
barnomsorgsplats inom tre månader från ansökningstiden, ska föräldrarna
kompenseras med 80 procent av kostnaden för en barnomsorgsplats.
6. Minska gruppstorlekarna i förskolan, särskilt för de yngsta barnen.
7. Stärka och utveckla de öppna förskolorna.
8. Barnkonventionen bör inkorporeras i den svenska lagstiftningen

Från kristdemokraternas valmanifest.

Den mest fundamentala och den viktigaste av gemenskaper är familjen, gemenskapen mellan barnet och dess förälder eller föräldrar.

En trygg och kärleksfull barndom bäddar för en trygg och harmoniskt vuxen liv.

Vi vill ge alla barn ett tryggt familjeliv. En familj idag kan bestå av ensamstående förälder, ett gift- eller ett sambopar.

Vi kristdemokrater vill gärna se ett jämlikt samhälle där män och kvinnor tar lika stort ansvar.

Ensamstående föräldrar måste få det hjälp som krävs för att den lilla familjen med ensamstående förälder och barnet får en barndom med socialt och ekonomiskt trygghet.

Vi ser gärna att ensamstående förälder får också den valfrihet som vårdnadsbidrag innebär.

Annonser

En reaktion på ”Med KD får familjerna bestämma mer

Kommentarer inaktiverade.