Marit och kärnkraft

Marit Paulsen FP

”Marit Paulsen, Folkpartiets Grand Old Lady, eller kärring som hon själv har kallat sig, har bytt uppfattning i kärnkraftsfrågan. I trettio år kämpade hon mot kärnkraft, men på Folkpartiets valaffischer poserar hon nu under budskapet ”Kärnkraft. För klimatets skull”. Till Expressen säger hon att ”man får lov att inse att det man trott på i alla år inte håller. Det är ganska jobbigt. Men för mig har det varit som att välja mellan pest och kolera.”

I Sverige har vi länge levt i villfarelsen att Sveriges kärnkraftverk är världens mest säkra. Sanningen är att Sverige på grund av den så kallade tankeförbudsparagrafen som infördes 1987, efter Tjernobylkatastrofen, hade en kunskapsnivå som var ungefär två decennier efter resten av världen när lagen avskaffades 2006. Tankeförbudsparagrafen innebar att ingen fick ”utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor”.

Trots att det inte var syftet med lagen, blev den största effekten av lagen att forskningen på tilllämpad kärnkraft stannade upp.”

– skriver SvD idag på ledarsidan.

Se http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/lyssna-pa-marit-paulsen-i-valet-om-karnkraften_5117887.svd

Äntligen.

Folkomröstningen om kärnkraften ägde rum år 1980 – en folkomröstning som satte en idiotstopp för forskning och utveckling på kärnkraftsområde i Sverige.

Framstående Svenska företag inom kärnteknik som Asea Atom är numera utländskt ägda.

Ute i världen har utvecklingen gått åt andra hållet – en tredje generations kärnkraftsteknik har utvecklats.

Nu planeras kärnkraftsutbyggnad i massiv skala ett antal länder.

Utbyggnadsplaner för kärnkraft i världen skulle, om de förverkligas, fördubbla den nukleära produktionskapaciteten fram till år 2030, fastslår en statlig utredning.

Flertalet av dessa nya kärnkraftsverk kommer att byggas i China, Indien och Japan – en utveckling som kommer att få betydande politiska och ekonomiska konsekvenser.

En följd denna expansion på kärnkraftsområde blir att uppsving för exportinriktad kärnkraftsindustri i dessa länder.

Sverige utvecklades till en framstående industrination under förra seklet. Företag som Asea, Alfa-Laval, Sandvik, Ericsson, Volvo, SAAB, Astra, Scania med flera satte Sverige på världskartan vad gäller marknad och världsvid produktspridning.

Tekniska högskolor utbildade eftertraktade ingenjörer som absorberades av dessa företag. Studenter som valde tekniska ämnen visste med säkerhet att deras kunskaper kommer att efterfrågas.

Löner och framtidsutsikter var också goda. Civilingenjörer och tekniker hade gott anseende. Ungdomar betraktade dessa yrken som eftersträvansvärda.

Nu gäller det att gå från ord till handling.

Annonser