Tillgänglighet för alla

Här är bilder från en diskussionsträff ordnad av DHR.

Ämnet för dagen var Tillgänglighet i samhället för alla.

Samtliga partier i Halmstads kommunfullmäktige var representerade.

Kristdemokraterna representerade av Niklas Mattson, Kungsbacka.

Jag deltog i mötet som fotograf och referent för KD.

Synpunter som framfördes:

DHR som remissinstans för tillgänglighetsfrågor i kommunala beslutsärenden.

Utbildning i tillgänglighetslagstiftning och best practice för folkvalda och tjänstemän i kommun och landsting.

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik och bör ha samma taxa, menade Niklas Mattson, KD

Elöverkänslighet och mobilstrålning ett problem som måste åtgärdas.

Barn med läs och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning måste få adekvat hjälp.

Snöröjning, och gatuunderhåll bristfällig, rullstolsburna kan inte ta sig fram.

Automatiska dörröppnare skulle underlätta för rullstolsburna att klara in- och utpassage bättre.

Annonser

En reaktion på ”Tillgänglighet för alla

Kommentarer inaktiverade.