Omsorg, bildning och företagsamhet

Halmstad behöver Alliansen.

Och Alliansen behöver kristdemokraternas politik.

Här är några punkter:

Vi kristdemokrater vill skapa större öppenhet för alternativa lösningar i barnomsorgen.

Och en skola med en nolltolerans mot mobbning.

Den kommunala vårdnadsbidraget på 3000 kr per månad för att gälla till tre års ålder.

Mindre grupper i förskola och skola.

Ökad användning av ekologiskt odlade matvaror.

En värdighetsgaranti med tillgång till geriatriker samt skapa trygghetsboende för äldre som vill flytta från sitt boende.

Behåll 75+kortet för bussresor och återinför friskvårdsbidrag för de kommunalanställda.

Vi vill bygga fler hyreslägenheter anpassade för ungdomar som önskar eget boende.

Stimulera entreprenörskap så att möjligheter till arbete och service utvecklas i Halmstad med omnejd.

Vi vill införa rätt hyressättning av kommunala lokaler så att underhållskostnader täcks på rätt sätt.

Utveckla och försköna promenadstråk och cykelleder i Halmstad.

Vi vill gå varsamt fram med förtätning av bebyggelse på gröna ytor.

Annonser

En reaktion på ”Omsorg, bildning och företagsamhet

Kommentarer inaktiverade.