Rent vatten är visst en mänsklig rättighet

Alf Svensson (KD): Miljöminister Andreas Carlgren (C) agerar obegripligt i FN

Vem har inte under gassande sommardagar längtat efter att få släcka törsten med ett glas vatten och också gjort det? För oss är detta det mest naturliga. Vi lever med det självklara att det kommer rent och drickbart vatten ur kranen. Och i ärlighetens namn låter vi våra vattenkranar rinna mer än vad som egentligen behövs. Sådan är vår livsstil. Men det är långt ifrån alla som är förunnade denna lyxvara – rent vatten.

FN:s miljöprogram UNEP kom för några månader sedan med rapporten ”Sick Water”. I detta dokument står det klart och tydligt att förorenat vatten är vår världs främsta dödsorsak. Bristen på rent vatten medför att 1,8 miljoner barn under fem år dör varje år. Det är ett barn var tjugonde sekund.

I över hälften av världens sjukhusbäddar ligger människor som lider av sjukdomar med koppling till förorenat vatten. Dessa sjukdomar resulterar i att mer än två miljoner människor dör varje år. Dödstalet överskrider antalet dödsoffer som allt våld – inklusive krig – orsakar.

Med detta klart för sig begriper jag inte Sveriges agerande i frågan om rent vatten.

Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article7569056.ab

Se även https://chibba.wordpress.com/2010/08/01/sverige-far-nu-sin-gloria-pa-sned/

Annonser