De subtila…

”I artikeln Dansen ett roligt sätt att umgås uppmärksammas en mellanstadiebal som enligt artikeln firas med ”galamiddag”, det vill säga ärtsoppa och pannkakor.
I första stycket beskrivs elevers klädsel samt festlokalens dekorationer.
Sist i artikeln nämns det som skulle kunna betraktas som artikelns huvudnyhet nämligen att skolan har vunnit ett nationellt pris för främjandet av ungdomars fysiska aktivitet genom dans.
Lek och nöje får störst utrymme i text och bild på bekostnad av det utnämnande som bekräftar skolans kvalitet.
Istället för att artikeln visar upp skolans professionella sida väljer journalisten att skriva om elevbalen och visar bilder på skrattande och dansande barn som jag vill påstå bagatelliserar huvudnyheten.
Ärtsoppa och pannkakor tillhör svensks husmanskost vilket gör att artikelns benämning av rätten som gala middag kan uppfattas som ironi.
Omedveten eller ej kan det vara tal om att skribenten inte tar den andra på allvar. Området är i den grad förknippat med problem vilket skapar en kritisk hållning till att Andersberg är värd ett pris.
Framgångsrik media bygger ofta på att reproducera minsta gemensamma nämnare i texterna för att budskapet ska nå läsarna.
Här är en nyhet som skulle kunna avvika från den problemorienterade förortsdiskursen i och med att den har något positivt att redovisa.
En avvikelse från normen skulle kunna ha låg trovärdighet hos läsare som är vana att serveras andra typer av nyheter och det skulle kunna förklara en negativ formulering av även positiva fenomen.”
-Anna Jansson om en artikel i Hallands Nyheter
Annonser