Mycket väsen för lite ull

Lokala utvecklingsavtal för 2008-2010

I regeringens arbete med att bryta utanförskapet skall det urbana utvecklingsarbetet bidra till att hitta samverkansformer för ett långsiktigt förändringsarbete i olika stadsdelar.

Avtalet innebär att de berörda kommunerna bildar lokala partnerskap med statliga myndigheter, den privata sektorn och den ideella sektorn. De myndigheter som har tecknat lokala utvecklingsavtal är Polismyndigheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Kommunen ska inom det lokala partnerskapet också upprätta en strategisk stadsdelsplan för den stadsdel som omfattas av detta avtal enligt bestämmelserna i förordningen om urbant utvecklingsarbete. Läs mer om de kommuner som har strategiska stadsdelsplaner och lokala partnerskapsavtalen genom att klicka på följande länkar.

Borås, Hässleholmen, Botkyrka, Alby, Gävle, Brynäs, Göteborg, Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared, Lärjedalen , Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Halmstad, Andersberg, Haninge, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Comerciante, Polisen, Huddinge, Huddinge, Jönköping, Öxnehaga, Kristianstad, Gamlegården, Landskrona, Centrum&Österlyftet, Linköping, Skäggetorp, Malmö, Fosie, Rosengård, Södra innerstan, Luleå, Hertsön, Nacka, Fisksätra, Norrköping, Klockaretorpet, Stockholm, Järvafältet, Trollhättan, Kronogården, Uppsala, Gottsunda, Växjö, Araby.

http://www.eukn.se/urban_utveckling/lokala_utvecklingsavtal_for_20082010.aspx

Mycket väsen för lite ull

Lokalt utvecklingsavtal för Andersberg gäller till december 2010.

Inom ramen för lokalt utvecklingsavtal skall det skapa förutsättningar för vidare utveckling av området Andersberg inom speciella målområden.

En strategisk stadsdelsplan för Andersberg ska tas fram av Halmstads kommun.

I denna ska lokala mål för Andersberg formuleras med utgångspunkt i nationella och kommunala mål.

Dialog med de boende i Andersberg och deras delaktighet är en grundförutsättning.

De som sägs arbetar med detta är Halmstads kommun tillsammans med de myndigheter som ingår i avtalet; polisen, arbetsmarknadsverket och försäkringskassan. Även landsting, näringsliv, fastighetsägare, boendeorganisationer och andra organisationer ingår i arbetet med att nå upp till målen.

Det låter bra, men vänta lite.

Få man fråga vad är det som har gjorts, bortsett för sammanträden och offentliga möten?

Jag saknar en redovisning av vad som är gjort och vad kvarstår att göra. I citat ovan framgår det att halmstad har inte lämnat in någon redovisning av strategiska planer för Andersberg.

Och vad blir det för bestående effekt av denna satsning.

Kanske Hallandsposten har möjlighet att vaska fram fakta genom att intervjua verklighetens folk som bor i Andersberg.

Lite grävande journalistik, om jag får be.

Annonser

2 reaktioner på ”Mycket väsen för lite ull

Kommentarer inaktiverade.