Ein Volk, ein Reich

”Integrationspolitik har av många forskare betraktats som en omfördelningspolitik genom vilka de problem som genereras i ett marknadsekonomiskt system måste åtgärdas.
De moderna samhällena genererar stratifiering och marginalisering av vissa grupper i samhället.
Integrationstänkandet och integrationspolitiken har varit nationalstaternas svar på moderniseringens stratifiering och segregerande tendens.
Socialpolitiken och socialförsäkringssystemet har varit de viktigaste instrumenten för att främja social sammanhållning i det moderna samhället.
Denna politik har dock växt fram i många länder under en tid av utbredd nationalism och nationsbygge.
Nationalstaternas moderna uppgift att skapa ein Volk, ein Reich, har satt djupa spår i föreställningen om nationen som en homogen enhet.
Andra faktorer som korståg, kolonialism, slaveri och den ideologiska rasismen har också påverkat nationalstaternas syn på ”oss” och ”de andra” samt deras samhällsorganisering.
En samhällsorganisering där ”vi-et” och dess närmaste får en privilegierad ställning i samhället medan ”de andra” systematiskt exkluderas har blivit ett närmast normalt tillstånd i dessa samhällens strukturella och institutionella handlingar.
En del forskare kallar detta för ”vit överordning” som förklarar etniska skillnader (Mills, 2003; Doane & Bonilla-Silva, 2003; Fredrickson, 2000).
Den ”vita överordningen” betraktas som ”ett politiskt, ekonomiskt och kulturellt system i vilket de vita på ett överväldigande sätt kontrollerar makt- och materiella resurser, medvetna och omedvetna idéer om den vita överordningen och deras rättigheter är utbrett och relationer mellan den vita överordningen och den icke-vita underordningen reproduceras genom etablerade sociala institutioner och organisationer” (Ansley, 1989: 1024n)”.
ur SOU 2006: 73, Den segregerande integrationen
Vi måste agera nu och rätta till missförhållanden.
SOU 2006:73 få inte bli en hyllvärmare.

De som bor i Rinkeby, Rosengård, Hjällbo och många andra invandrartäta områden är drabbade.

Invandrare och flyktingar är underrepresenterade i de kommunala verksamheter.

Och är underrepresenterade press, radio, TV och andra sociala- och yrkesgemenskaper.

Trots detta saknas en väl utarbetad handlingsplan i Halmstads kommun.

Invandrare är här för att stanna.

Nu och i kommande generationer.


Andersberg betraktas som ett slags enklav eller en koloni där svenskar går in endast för att administrera, Med en ”vi och dem” anda.

Det måste vi sätta stop för.

Det är en förutsättning för kommunens utveckling i sin helhet.

Vi kan börja med att flytta ut en eller flera kommunala verksamheter till Andersberg kan höja marknadsvärde av varumärket Andersberg.


Annonser

En reaktion på ”Ein Volk, ein Reich

Kommentarer inaktiverade.