HP och Andersberg, Halmstad

”En kvantitativ innehållsanalys av urvalets 69 artiklar resulterade i följande kategorisering:
Våldsamma brott (16), mindre kriminalitet (13), otrygg och stökig boendemiljö (9), brand (4), kulturella avvikelser och problem (4), behov av förändring (4), aktivitet och arrangemang (4), ohälsa (3), kulturell mångfald (3), Vård och skola (2), och diverse ospecificerade teman som till exempel föreningsverksamhet, familj och korta notiser (7). 74 % av artiklarna innehöll negativa händelser i form av mord, våld, otrygg bostadsmiljö, bränder och etniska avvikelser med mera. Övriga artiklar som jag kallar, en aning missvisande, neutrala artiklar handlar
främst om arrangemang inom musik, och dans samt kulturell mångfald.
16 % av artiklarna associerar till Andersberg utan att nyheten har någon direkt geografisk koppling till området. Det innebär att dessa artiklar nämner Andersberg i samband med mord, bombhot, vapeninnehav, slagsmål och otrygg miljö trots att nyheten har utspelats på annan plats.
Genom media formas Andersbergs identitet som konfliktfylld och otrygg. För varje gång som Andersberg förknippas med detta tema även i de fall då nyheten inte utspelar sig i området så förstärks den problematiska förortsdiskursen. Läsaren blir på detta sätt ständigt påmind om områdets negativa sidor och det gör att den problemorienterade förortsdiskursen tas för given och blir allt svårare att ifrågasätta.”
”Det är värt att poängtera att vissa nyheter i urvalet publiceras upprepade gånger. I vissa fall är det berättigat då ny fakta kompletterar ett tidigare fall. I tillägg förekommer det dock att hotfulla händelser trycks i listform i komplement till nyhetens ursprungliga publicering. Den 10 december 2007 kunde Hallandspostens läsare ta del av en artikel under namnet ”Många bilbränder på drygt två månader” där man på nytt rapporterade om de senaste bränderna i Andersberg.
”Sedan sista september har sju bilbränder anlagts på Anderberg (…) Andersberg, 30 september kl 21.00: en relativt ny BMW (…) Andersberg, 2 oktober kl 02.01: en BMW, årsmodell (…) Anderberg, 16 november kl 01.00 (…) Andersberg 28 november (…) ”77 Jag anser att listor av dessa slag orättvist förstärker bilden av Andersberg som ett otryggt bostadsområde. Det är värt att fråga sig om det förekommer liknande listor över andra stadsdelar. Artikeln är ett exempel på hur gamla nyheter prioriteras framför att lyfta fram”
– skriver Anna Jansson i en c uppsats.
Se:

Annonser

En reaktion på ”HP och Andersberg, Halmstad

Kommentarer inaktiverade.